Oznámení

| Oznámení

Zápis předmětů na LS22

Od 22. ledna do 20. února je otevřen STAG pro upřesňující zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2021/22.

Při zápisu (zejména povinně volitelných předmětů) respektujte ročníky a kroužky a další informace, které jsou uvedeny u jednotlivých rozvrhových akcí.

V případě potřeby kontaktujte jednotlivé vyučující, případně dr. Lábuse (problémy se zápisem atp.).

Pozn.: Předmět VER-B si mohou zapsat i studenti Bc. programů (jako volitelný).

| Oznámení

ROZPISY SZZ - leden 2022 - aktualizace

Státní závěrečné zkoušky se na KČL konají 27. a 28. ledna 2022. Prosím, sledujte průběžně časy zkoušení, budou aktualizovány, pokud se některý student ze SZZ odhlásí.

Žádáme studenty, aby dodržovali stanovený čas státní závěrečné zkoušky a zdržovali se v prostorách budovy před zkouškou a po jejím ukončení pouze nezbytnou dobu. Společné zahájení se nekoná, výsledek SZZ bude studentovi sdělen po vykonání zkoušky.

Bc. - čtvrtek 27. 1. od 9.00 v učebně P002:

  9.00 –   9.30  Kárná Kristýna (příprava)

  9.30 – 10.30  Kárná Kristýna (obhajoba BP + zkoušení)

 10.00 – 10.30  Vacková Alena (příprava)

10.30 – 11.30  Vacková Alena (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Verner Michal (příprava)

11.30 – 12.30  Verner Michal (obhajoba BP + zkoušení)

NMgr.- pátek 28. 1. od 9.00 v učebně P002:

  9.00 –   9.45  Ďorďová Lucie (příprava)

  9.45 – 11.00  Ďorďová Lucie (obhajoba DP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Hmirová Kateřina (příprava)

11.00 – 12.15  Hmirová Kateřina (obhajoba DP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Indráková Anna (příprava)

12.15 – 13.30  Indráková Anna (obhajoba DP + zkoušení)

12.45 – 13.30  Zdobinský Josef (příprava)

13.30 – 14.45  Zdobinský Josef (obhajoba DP + zkoušení)

| Oznámení

Informace ke studiu na FP TUL - video

Záznam vysílání děkana FP TUL prof. Jana Picka a studijní proděkanky dr. Kláry Severýnové Popkové, v němž naleznete veškeré důležité informace ke studiu, zejména v 1. ročníku, naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/fptul/videos/913010795976514/

| Oznámení

Informace k zadávání/odevzdávání BP/DP - AKTUALIZACE

Postup zadání BP/DP:

  1. Student po domluvě s vedoucím práce vyplňuje v IS STAG formulář Podklad pro zadání BP/DP. POZOR: V položce PRACOVIŠTĚ je třeba vybrat katedru, na které BP/DP bude student zpracovavat a obhajovat, tj. KCL! Student musí ve formuláři označit podklad pro zadání jako dopracovaný!
  2. Vedoucí práce poté v IS STAG podklad schvaluje.
  3. Podklad pro zadání následně v IS STAG schvaluje vedoucí katedry
  4. Koordinátor STAGu vygeneruje Zadání BP, které podepisuje vedoucí katedry, a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL.
  5. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře. Originál zadání student později vkládá přímo do BP.

Odevzdání BP/DP:

Důležité! Studenti odevzdávájí BP/DP pouze v elektronické podobě.

Podrobnosti k zadání, zpracování a odevzdání BP/DP najdete zde: https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace

| Oznámení

Časopis Česká literatura on-line

V Digitální knihovně Akademie věd jsou nyní bez omezení dostupná všechna čísla časopisu Česká literatura z let 1953–⁠2019:
 
https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:f9f595d7-4116-11e1-99e8-005056a60003
 
Nové číslo časopisu Česká literatura (1/2020) je ke stažení v pdf formátu na webu:
 

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra českého jazyka a literatury,
Studentská 2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 4. patro,
Komenského 314/2, 460 01, Liberec V-Kristiánov

Sekretariát katedry:
Daniela Hasíková,
Tel: +420 485 35 4243,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.