Skip to main content

Oznámení

| Oznámení

Studenti NMgr., kteří budou skládat SZZ z českého jazyka a literatury v srpnovém termínu, musí nejdéle do 11. srpna zaslat didaktické portfolio elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

| Oznámení

Na zimní semestr 2024/2025 byl vypsán nový povinně volitelný předmět Literatury českých zemí (KCL/LČZ, vyučující: dr. Ladislav Futtera). 

Vzhledem k tomu, že není součástí stávajících studijních plánů, je možné si ho zapsat jako volitelný (skupina "C"). 

Anotace:

Předmět z perspektivy interkulturní literární vědy představí české země jako prostor formování, setkávání i střetávání množství slovesných kultur: české, latinské, hebrejské, německé. Těžiště semináře pak bude položeno do období "dlouhého" 19. století a ohledávání vztahů, průniků a interakcí slovesné kultury (jazykově) české a německé. Seminář je rozdělen do tří bloků: I. Seznámení s koncepty interkulturní literární vědy a možnostmi jejich aplikace na literatury českých zemí; II. Kontexty a specifika literární tvorby v českých zemích a její zpracování v literární historiografii; III. Interpretace textů. Výběr primární literatury je volen tak, aby postihl jak možnosti přechodů a transformací mezi jednotlivými slovesnými kulturami a na ně navázanými identitami (např. proces vernakularizace, změna jazykového kódu, sebepřekládání), tak i formování "obrazu druhého", stereotypů spojených s jinojazyčnou slovesnou kulturou. Základní znalost německého jazyka je výhodou, nikoliv však podmínkou k absolvování kurzu.

| Oznámení

Zápis na předměty akademického roku 2024/2025 probíhá od 9. června do 7. července 2024 a od 24. srpna do 8. září 2024. 

Při zápisu na předměty KCL respektujte kroužky, pro něž jsou jednotlivé rozvrhové akce vypsány, a informace v poznámkách. 

Velká část povinně volitelných předmětů je vypsána na letní semestr a pro zápis budou uvolněny na přelomu ledna a února 2025. Najdete je v individuálních rozvrzích jednotlivých pedagogů. 

| Oznámení

Ústav pro českou literaturu AV ČR v květnu 2024 spustil novou verzi vyhledávače v programu

Česká literární bibliografie (https://clb.ucl.cas.cz/)

Česká literární bibliografie je digitalizovaná databáze poskytující zdroje, data a nástroje pro studium literatury.

| Oznámení

Rozpis bude aktualizován, pokud se někdo odhlásí.

Bc. – Česká filologie pro praxi: čtvrtek 6. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Cinkánová Pavla (příprava)

  9.45 – 11.00  Cinkánová Pavla (obhajoba BP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Kalinová Olga (příprava)

11.00 – 12.15  Kalinová Olga (obhajoba BP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Konvičná Lucie (příprava)

12.15 – 13.30  Konvičná Lucie (obhajoba BP + zkoušení)

12.45 – 13.30  Novák Lukáš (příprava)

13.30 – 14.45  Novák Lukáš (obhajoba BP + zkoušení)

Bc. – Česká filologie pro praxi: pátek 7. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Kellerová Eliška (příprava)

  9.45 – 11.00  Kellerová Eliška (obhajoba BP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Nováková Kristýna (příprava)

11.00 – 12.15  Nováková Kristýna (obhajoba BP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Plachtová Markéta (příprava)

12.15 – 13.30  Plachtová Markéta (obhajoba BP + zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: středa 12. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Štěpánová Pavla (příprava)

  9.30 – 10.30  Štěpánová Pavla (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Jurenková Natálie (příprava)

10.30 – 11.00  Jurenková Natálie (zkoušení)

10.30 – 11.00  Kňobortová Tereza (příprava)

11.00 – 11.30  Kňobortová Tereza (zkoušení)

11.00 – 11.30  Koucká Anežka (příprava)

11.30 – 12.00  Koucká Anežka (zkoušení)

11.30 – 12.00  Pokorná Natálie (příprava)

12.00 – 12.30  Pokorná Natálie (zkoušení)

12.00 – 12.30  Šebestová Eliška (příprava)

12.30 – 13.00  Šebestová Eliška (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: čtvrtek 13. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Jakubová Ludmila (příprava)

  9.30 – 10.30  Jakubová Ludmila (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Kuhnová Monika (příprava)

10.30 – 11.30  Kuhnová Monika (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Louthanová Veronika (příprava)

11.30 – 12.30  Louthanová Veronika (obhajoba BP + zkoušení)

12.00 – 12.30  Gottwaldová Alena (příprava)

12.30 – 13.00  Gottwaldová Alena (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: pátek 14. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Jenčíková Tereza (příprava)

  9.30 – 10.30  Jenčíková Tereza (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Uhrová Veronika (příprava)

10.30 – 11.30  Uhrová Veronika (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Bartoš Tadeáš (příprava)

11.30 – 12.00  Bartoš Tadeáš (zkoušení)

11.30 – 12.00  Bednáriková Michaela (příprava)

12.00 – 12.30  Bednáriková Michaela (zkoušení)

12.00 – 12.30  Jurášová Lucie (příprava)

12.30 – 13.00  Jurášová Lucie (zkoušení)

12.30 – 13.00  Mondeková Tereza (příprava)

13.00 – 13.30  Mondeková Tereza (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: středa 19. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Dušková Anežka (příprava)

  9.30 – 10.30  Dušková Anežka (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Kolomazníková Martina (příprava)

10.30 – 11.30  Kolomazníková Martina (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Skočovská Anna (příprava)

11.30 – 12.30  Skočovská Anna (obhajoba BP + zkoušení)

12.00 – 12.30  Kudrnová Marie (příprava)

12.30 – 13.00  Kudrnová Marie (zkoušení)

NMgr. – Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: pátek 21. 6.  – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Petrovišová Šárka (příprava)

  9.45 – 11.00  Petrovičová Šárka (obhajoba DP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Horsinková Lucie (příprava)

11.00 – 12.15  Horsinková Lucie (obhajoba DP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Schořová Natalie (příprava)

12.15 – 13.30  Schořová Natalie (obhajoba DP + zkoušení)

12.45 -  13.30  Koublová Tereza (příprava)

13.30 -  14.15  Koublová Tereza (zkoušení)

13.30 -  14.15  Turek Ondřej (příprava)

14.15 -  15.00  Turek Ondřej (zkoušení)