Skip to main content

Studijní plány jednotlivých studijních programů

Česká filologie pro praxi

3letý bakalářský program (prezenční studium)

Studium rozvíjí odborné a komunikační kompetence v oblasti českého jazyka, které absolventům umožňují široké uplatnění na trhu práce. Studenti mohou vybírat z rozsáhlé nabídky teoreticky i prakticky zaměřených kursů podle svého individuálního zájmu a rovněž mají možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. Součástí studijního programu je modul prohloubené specializace orientovaný na mediální a marketingová studia.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

3letý bakalářský program (prezenční studium)

Studijní program nabízí absolventům vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. Oborové jazykovědné a literárněvědné předměty spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu všestranně připraví absolventy především pro navazující magisterské studium v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk.

Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

2letý navazující magisterský program (prezenční i kombinované studium)

Studijní probram umožňuje absolventům získat potřebné odborné i pedagogické dovednosti, díky nimž budou moci vyučovat českému jazyku a literatuře na středních školách a 2. stupní základních škol.