Nabízené obory

3LETÝ PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FILOLOGIE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

rozvíjí odborné a komunikační kompetence v oblasti českého jazyka, které absolventům umožňují široké uplatnění na trhu práce. Studenti mohou vybírat z rozsáhlé nabídky teoreticky i prakticky zaměřených kursů podle svého individuálního zájmu a rovněž mají možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. V rámci studijního programu lze zvolit modul prohloubené specializace orientovaný na mediální a marketingová studia nebo modul zaměřený na výuku češtiny jako cizího jazyka.

Modul mediální komunikace – absolventi najdou uplatnění zejména v mediální sféře jako redaktoři, publicisté či editoři, v marketingové sféře jako pracovníci reklamních a PR agentur nebo v oblasti kultury a státní správy např. jako pracovníci tiskových odborů a tiskoví mluvčí.

Modul čeština jako jazyk cizí – absolventi mohou působit jako lektoři ČJ pro cizince v nejrůznějších typech státních i soukromých organizací.

3LETÝ PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM SPECIALIZACEV PEDAGOGICE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

nabízí absolventům vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. Oborové jazykovědné a literárněvědné předměty spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu všestranně připraví absolventy především pro navazující magisterské studium v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk.

Studium probíhá ve dvojkombinaci s některým z dalších oborů programu Specializace v pedagogice (podrobnosti včetně vypisovaných kombinací viz http:/fp.tul.cz)

2LETÝ PREZENČNÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO SŠ UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

umožňuje absolventům získat potřebné odborné i pedagogické dovednosti, díky nimž budou moci vyučovat českému jazyku a literatuře na základních a středních školách včetně víceletých gymnázií.

2LETÝ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO SŠ - PLACENÝ KURS

nabízí v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. možnost rozšířit si kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Podmínkou přijetí je odborná kvalifikace učitele českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (podrobnější informace viz http://www.fp.tul.cz/odv/).

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury