Nabízené studijní programy

3LETÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM ČESKÁ FILOLOGIE PRO PRAXI

Studium probíhá pouze v prezenční formě.

Studium rozvíjí odborné a komunikační kompetence v oblasti českého jazyka, které absolventům umožňují široké uplatnění na trhu práce. Studenti mohou vybírat z rozsáhlé nabídky teoreticky i prakticky zaměřených kursů podle svého individuálního zájmu a rovněž mají možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry.

Součástí studijního programu je modul prohloubené specializace orientovaný na mediální a marketingová studia.

Absolventi najdou uplatnění zejména v mediální sféře jako redaktoři, publicisté či editoři, v marketingové sféře jako pracovníci reklamních a PR agentur nebo v oblasti kultury a státní správy např. jako pracovníci tiskových odborů a tiskoví mluvčí.

3LETÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Studium probíhá pouze v prezenční formě.

Studijní program nabízí absolventům vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. Oborové jazykovědné a literárněvědné předměty spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu všestranně připraví absolventy především pro navazující magisterské studium v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk.

Studium probíhá v těchto dvojkombinacích:

  • český jazyk a literatura – dějepis
  • český jazyk a literatura – německý jazyk
  • český jazyk a literatura – španělský jazyk
  • český jazyk a literatura – tělesná výchova
  • český jazyk a literatura – základy společenských věd
  • český jazyk a literatura – anglický jazyk

2LETÝ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLU A PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Studium probíhá v prezenční i v kombinované formě.

Studijní probram umožňuje absolventům získat potřebné odborné i pedagogické dovednosti, díky nimž budou moci vyučovat českému jazyku a literatuře na středních školách a na 2. stupni základních škol.

Studijní plány

ext link 15 Vzorové studijní plány jednotlivých programů naleznete v sekci Pro studenty

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury