Kulturák, nebo Rakev? Výzkum libereckých živých jmen pokračuje druhou fází

Přesně 2645. Tolik lidových názvů přidali Liberečané do interaktivní mapy Živá jména. Mapa je součástí stejnojmenného projektu, který v září 2019 spustili Daniel Vrbík a Václav Lábus z Technické univerzity v Liberci. Úspěšný projekt nyní začíná svou druhou fázi. Jejím cílem je zjistit, která z nasbíraných jmen mají největší počet aktivních uživatelů. A i tentokrát se počítá s pomocí veřejnosti.

„Běžný obyvatel města pro svou orientaci aktivně používá řádově desítky, výjimečně stovky jmen, a to v závislosti na tom, v jakém sociálním a fyzickém prostředí se pohybuje,“ vysvětluje spoluřešitel projektu Živá jména Daniel Vrbík. „Předpokládáme ale, že existuje něco jako základní fond lidových jmen, která zná a užívá v podstatě každý Liberečan. Taková jména označují hlavní orientační body ve městě,“ doplňuje další z autorů projektu Václav Lábus. Úkolem druhé etapy projektu, která startuje v těchto dnech, je tento základní orientační systém obyvatel města poznat a popsat.

Za tím účelem autoři projektu připravili webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím se mohou dobrovolníci ke znalosti jednotlivých jmen vyjádřit. Aplikace je přístupná z webového rozhraní http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena a funguje velmi jednoduše: postupně se zde zobrazují jednotlivé názvy, nasbírané v první fázi projektu, a respondent volí z nabídky znám/neznám. Součástí aplikace je i mapa, která pojmenovaný objekt identifikuje, a tím respondentovi usnadňuje orientaci. „Čím více zájemců se zapojí, tím budou výsledky přesnější. První fáze projektu se aktivně zúčastnilo přes 300 dobrovolníků. Kdyby se stejný počet zapojil i v této fázi, byli bychom spokojení,“ uvádí Daniel Vrbík.

Dobrovolníci by se v ideálním případě měli vyjádřit ke všem 2645 názvům, která v databázi Živá jména figurují, ale samozřejmě není potřeba projít celou databázi najednou. „Veškeré odpovědi se automaticky ukládají a respondent tak může práci kdykoli přerušit a vrátit se k ní později,“ říká Václav Lábus. Aplikace náhodně generuje jména z území celého Liberce, ale kromě toho umožňuje zobrazovat názvy podle jednotlivých městských částí. „Respondenti vlastně nemusí projít veškerá jména. Budeme ale rádi, když tak učiní. Času je na to dost. Aplikace bude funkční minimálně do konce ledna 2021,“ doplňuje Lábus.

Tím, že aplikace postupně seznamuje se všemi sesbíranými lidovými jmény, nabízí zájemcům o spolupráci poznat Liberec z trochu jiného úhlu pohledu. Ukazuje totiž důležitá místa jednotlivých čtvrtí tak, jak je vnímají jejich obyvatelé. Sami respondenti se pak v aplikaci dozví, nakolik lidová jména v Liberci znají, a to i v podrobnosti městských částí. Navíc, čím více jmen respondenti zpracují, tím větší budou mít šanci, že budou vylosováni v soutěži, kterou autoři spouští spolu s výzkumem. „Kromě soutěže o ceny jsme jako odměnu respondentům za pomoc zapracovali do aplikace také zajímavosti o různých místech v Liberci a jejich pojmenováních,“ doplňuje Daniel Vrbík.

Vyhodnocení této části projektu Živá jména proběhne na jaře 2021. „Doufáme, že díky pomoci dobrovolníků budeme schopni identifikovat orientační dominanty města, jinými slovy, že z více než 2500 sebraných lidových názvů stanovíme několik desítek, u nichž budeme moci s velkou mírou jistoty říci, že je používají takřka všichni obyvatelé Liberce,“ uzavírá Daniel Vrbík. To má nejen svou geografickou a kulturně-historickou hodnotu, ale i tu praktickou. Taková jména mohou posloužit městu pro aktualizaci jeho orientačního systému nebo hasičskému záchrannému sboru pro doplnění podkladů sloužících k identifikaci nahlašovaných událostí.

Živá jména v Liberci: interaktivní mapa už slouží veřejnosti

Mapu lidových jmen v Liberci právě zveřejnila FP TUL. Na adrese http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena se zájemci mohou dozvědět, podle jakých objektů se obyvatelé Liberce ve svém městě orientují a jakým způsobem je pojmenovávají. Jmen je nyní v interaktivní mapě celkem 2322. A nejen to. Interaktivní mapová aplikace umožňuje zájemcům i nadále přidávat nové objekty, nová pojmenování, ale i další poznámky či komentáře.

Projekt s názvem Živá jména odstartovali v říjnu 2019 Daniel Vrbík a Václav Lábus z FP TUL. Cílem projektu bylo sebrat co nejvíce lidových jmen, která Liberečanům slouží k orientaci v jejich městě. Za tím účelem autoři připravili veřejně přístupnou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohl kdokoli přidat jména, která zná a používá. Zájem veřejnosti i množství přidaných jmen předčil očekávání: do začátku února 2020, kdy byl sběr ukončen, databázi zaplnilo 2644 jmen a celkem se zapojilo 432 respondentů.

Sebraná data poté prošla důkladnou revizí. Šlo především o to, odstranit nejrůznější chyby, jako jsou například duplicitně zadávané objekty a jména. Vyčištěná databáze, zpřístupněná formou interaktivní mapové aplikace dostupné na http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena, tak nyní obsahuje 2322 jmen. Ta mohou být odvozena z oficiálního názvosloví, jako například Kalják (Keilův vrch) nebo Dožka (Dožínková ulice), mnohem častěji jde ale o názvy objektů, které v žádné oficiální databázi nefigurují, jako je například Rakev nebo U vopic. Právě v tom je projekt Živá jména specifický – zachycuje totiž lidové názvosloví, které vychází z přirozených orientačních a pojmenovacích potřeb běžných lidí, a tím i způsob jejich nazírání na okolní prostředí. Nedílnou součástí zpřístupněné interaktivní mapy jsou i poznámky, které někteří respondenti k místům a jejich jménům doplnili.

Interaktivní mapová aplikace Živá jména nadále umožňuje registrovaným respondentům doplňovat nová data, ať už jsou to varianty jmen již zadaných objektů nebo objekty dosud neevidované, ale také poznámky, komentáře či příběhy. Ty se zdaleka nemusí týkat jen osvětlení původu jména, autoři projektu přivítají jakékoliv osobní vzpomínky spjaté s místy, která jsou v mapě zanesena. Projekt Živá jména v Liberci se tak může stát jakousi živou kronikou města a jeho obyvatel. Zapojte se i vy!

Informace o projektu Živá jména najdete také na Facebooku: https://www.facebook.com/zivajmena.

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury