Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

ČASOVÝ ROZPIS SZZ - ČERVEN 2024

Rozpis bude aktualizován, pokud se někdo odhlásí.

Bc. – Česká filologie pro praxi: čtvrtek 6. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Cinkánová Pavla (příprava)

  9.45 – 11.00  Cinkánová Pavla (obhajoba BP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Kalinová Olga (příprava)

11.00 – 12.15  Kalinová Olga (obhajoba BP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Konvičná Lucie (příprava)

12.15 – 13.30  Konvičná Lucie (obhajoba BP + zkoušení)

12.45 – 13.30  Novák Lukáš (příprava)

13.30 – 14.45  Novák Lukáš (obhajoba BP + zkoušení)

Bc. – Česká filologie pro praxi: pátek 7. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Kellerová Eliška (příprava)

  9.45 – 11.00  Kellerová Eliška (obhajoba BP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Nováková Kristýna (příprava)

11.00 – 12.15  Nováková Kristýna (obhajoba BP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Plachtová Markéta (příprava)

12.15 – 13.30  Plachtová Markéta (obhajoba BP + zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: středa 12. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Štěpánová Pavla (příprava)

  9.30 – 10.30  Štěpánová Pavla (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Jurenková Natálie (příprava)

10.30 – 11.00  Jurenková Natálie (zkoušení)

10.30 – 11.00  Kňobortová Tereza (příprava)

11.00 – 11.30  Kňobortová Tereza (zkoušení)

11.00 – 11.30  Koucká Anežka (příprava)

11.30 – 12.00  Koucká Anežka (zkoušení)

11.30 – 12.00  Pokorná Natálie (příprava)

12.00 – 12.30  Pokorná Natálie (zkoušení)

12.00 – 12.30  Šebestová Eliška (příprava)

12.30 – 13.00  Šebestová Eliška (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: čtvrtek 13. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Jakubová Ludmila (příprava)

  9.30 – 10.30  Jakubová Ludmila (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Kuhnová Monika (příprava)

10.30 – 11.30  Kuhnová Monika (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Louthanová Veronika (příprava)

11.30 – 12.30  Louthanová Veronika (obhajoba BP + zkoušení)

12.00 – 12.30  Gottwaldová Alena (příprava)

12.30 – 13.00  Gottwaldová Alena (zkoušení)

12.30 – 13.00  Jakobi Natálie (příprava)

13.00 – 13.30  Jakobi Natálie (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: pátek 14. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Jenčíková Tereza (příprava)

  9.30 – 10.30  Jenčíková Tereza (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Uhrová Veronika (příprava)

10.30 – 11.30  Uhrová Veronika (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Bartoš Tadeáš (příprava)

11.30 – 12.00  Bartoš Tadeáš (zkoušení)

11.30 – 12.00  Bednáriková Michaela (příprava)

12.00 – 12.30  Bednáriková Michaela (zkoušení)

12.00 – 12.30  Jurášová Lucie (příprava)

12.30 – 13.00  Jurášová Lucie (zkoušení)

12.30 – 13.00  Mondeková Tereza (příprava)

13.00 – 13.30  Mondeková Tereza (zkoušení)

Bc. – ČJ a lit. se zam. na vzdělávání: středa 19. 6. – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.30  Dušková Anežka (příprava)

  9.30 – 10.30  Dušková Anežka (obhajoba BP +zkoušení)

10.00 – 10.30  Kolomazníková Martina (příprava)

10.30 – 11.30  Kolomazníková Martina (obhajoba BP + zkoušení)

11.00 – 11.30  Skočovská Anna (příprava)

11.30 – 12.30  Skočovská Anna (obhajoba BP + zkoušení)

12.00 – 12.30  Kudrnová Marie (příprava)

12.30 – 13.00  Kudrnová Marie (zkoušení)

NMgr. – Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: pátek 21. 6.  – od 9.00 v učebně P002

  9.00 –   9.45  Petrovišová Šárka (příprava)

  9.45 – 11.00  Petrovičová Šárka (obhajoba DP + zkoušení)

10.15 – 11.00  Horsinková Lucie (příprava)

11.00 – 12.15  Horsinková Lucie (obhajoba DP + zkoušení)

11.30 – 12.15  Schořová Natalie (příprava)

12.15 – 13.30  Schořová Natalie (obhajoba DP + zkoušení)

12.45 -  13.30  Koublová Tereza (příprava)

13.30 -  14.15  Koublová Tereza (zkoušení)

13.30 -  14.15  Turek Ondřej (příprava)

14.15 -  15.00  Turek Ondřej (zkoušení)

| Aktuality

Dr. Röhrich na Radiožurnálu

Rozhovor s PhDr. Alexem Röhrichem, Ph.D., o češtině a jejích uživatelích, který zazněl na stanici Radiožurnál ČRo, si můžete poslechnout zde

| Aktuality

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci míří na katedru češtiny

Naše katedra si připsala další úspěch: Tereza Dolenská, absolventka studijního programu Česká filologie pro praxi, získala Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci s názvem Slovesa myšlení a smyslového vnímání v písemné produkci nerodilých mluvčích češtiny. Vedoucí práce byla Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. Gratulujeme!

| Aktuality

První místo z konference Studentské vědecko-umělecké činnosti pro katedru češtiny

Ve středu 6. 3. 2024 proběhla na FP TUL konference Studentské umělecko-výzkumné činnosti (2023).

Z Katedry českého jazyka a literatury FP TUL se konference zúčastnila Bc. Šárka Petrovičová, která v průběhu celého roku pracovala na výzkumu slovesa JÍT. Zkoumala sémantické spektrum tohoto slovesa v rámci teorie gramatikalizace a poukázala na jeho modální a fázové významy. Na konferenci přihlásila příspěvek Analýza užití slovesa JÍT s oporou Českého národního korpusu. Konzultantkou práce byla Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Porota ocenila podrobnou práci s datovou základnou, pečlivě zpracovanou metodologii projektu a v neposlední řadě fundovanou a charismatickou prezentaci prvním místem.

Srdečně gratulujeme!

SVUC 2024

| Aktuality

Vyšel Atlas libereckých živých jmen

FP TUL na začátku listopadu vydala Atlas libereckých živých jmen. Výpravnou publikaci zpracovali Mgr. Václav Lábus, Ph.D., a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. Přináší unikátní pohled na město Liberec, a to prostřednictvím neoficiálních pojmenování míst. Lidové názvy pochází z projektu Živá jména, do kterého se zapojilo více jak 1500 obyvatel Liberce a okolí. Díky autentickým poznámkám o jejich vzniku, dosud nepublikovaným starým fotografiím, čtyřleté badatelské činnosti a zcela jedinečné mapě lze poznat, podle čeho se lidé v Liberci orientují a jak se historické souvislosti otiskly ve jménech, která používáme ve své každodenní komunikaci. Více informací o projektu najdete na mapy.fp.tul.cz/zivajmena.

Publikaci je možné zakoupit v e-shopu TUL: https://shop.tul.cz/kategorie/id:66118/atlas-libereckych-zivych-jmen

Atlas zivych jmen