Úspěch studentky naší katedry na konferenci SVUČ

Ve středu 30. 1. 2019  prezentovala studentka naší katedry Kateřina Hejnišová svou výzkumnou práci na téma Morfosyntaktické vlastnosti slovesa jít  v textech jinojazyčných mluvčí češtiny na Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL, na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí. Zpracování jejího projektu bylo vyhodnoceno jako nejlepší studentská práce za rok 2018. Gratulujeme! 

Učitel a jeho role v pedagogické komunikaci - prezentace

Prezentaci k přednášce Učitel a jeho role v pedagogické komunikaci, která se konala na KCL v prosinci 2018, je k dispozici zde.

Prezentace představuje stejnojmenný projekt Studentské grantové soutěže FP, který řeší doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc., a studentky Bc. Jitka Burdová a Bc. Tereza Eršilová.

Mgr. J. Sulovská - Materiál k praxi

 1. OBOROVĚ DIDAKTICKÁ KOMPETENCE PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Dílčí profesní kompetence:

 1. Vyjadřuji se spisovně, srozumitelně, jednoznačně a přesně. Používám správnou terminologii.
 2. Pracuji s učebnicemi, Metodickým portálem RVP a s dalšími zdroji.
 3. Vybírám zajímavé texty a snažím se k nim připravit dostatek otázek, úkolů a tvořivých aktivit s odstupňovanou náročností. Rozvíjím u žáků čtenářskou gramotnost. Vycházím z Bloomovy taxonomie. Přihlížím ke schopnostem žáků v dané třídě.
 4. Vyvaruji se odborných, věcných i metodologických chyb.
 5. Vedu žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za individuální, tandemovou i skupinovou práci.
 6. Dokážu objektivně zhodnotit a klasifikovat práci žáků. Zamýšlím se nad příčinou jejich chyb a hledám způsoby, jak chyby odstranit.
 7. Seznamuji se s testy a s projekty. Na jejich přípravě a realizaci v rámci možností participuji.
 8. Seznamuji se s formami inkluze a s materiály pro žáky vyžadujícími IVP.
 9. Při přípravě na hodinu i ve vyučování používám moderní technologie.
 10. Po hodině si zaznamenám reflexe, které využívám ke zlepšení následné práce.

Recenze kolektivní monografie Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci v časopise Jazykovědné aktuality

Nejnovější číslo časopisu Jazykovědného sdružení České republiky Jazykovědné aktuality (1-2/2018) přináší recenzi kolektivní monografie Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, kterou naše katedra vydala na konci roku 2017.

Autorem recenze je doc. Josef Štěpán. Recenze je k dispozici zde.

Recenze kolektivní monografie Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci v časopise Korpus - gramatika - axiologie

Aktuální číslo časopisu Korpus - gramatika - axiologie (17/2018) přináší recenzi kolektivní monografie Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, kterou naše pracoviště vydalo na konci roku 2017.

Autorem recenze je dr. Miloslav Vondráček. Recenze je k dispozici zde.

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury