Skip to main content

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL byla jako samostatné pracoviště zřízena roku 1992. Od akademického roku 2007/2008 jsou studenti přijímáni do dvou bakalářských programů: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Česká filologie pro praxi. První jmenovaný obor navazuje na tradici pedagogického vzdělávání FP TUL, druhý z oborů naopak vychází vstříc zájmu o neučitelské obory. Tento obor nabízí vedle základních jazykovědných a literárněvědných disciplin také specializovaný modul zaměřený na mediální a marketingová studia. Od roku 2010/2011 se otevírá navazující dvouletý magisterský program Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Od roku 1994 pořádá KCL pravidelná odborná setkání. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR proběhly v letech 1994, 1996, 2000 a 2003 mezinárodní konference Termina, věnované odbornému stylu a problematice terminologie. Na ně navázalo v roce 2004 odborné setkání Eurolingua, které mělo již pod názvem Eurolingua & Eurolitteraria další čtyři pokračování (2005, 2006, 2007, 2009). Od roku 2004 katedra organizuje ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou konferenci Současnost literatury pro děti a mládež. V září 2016 katedra zorganizovala konferenci s názvem Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. V současnosti studuje na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL více než 150 studentů a působí zde 16 pedagogů. Od února 2016 sídlí katedra v nově zrekonstruované budově P, v Komenského ulici v Liberci.