Skip to main content

Odborná praxe (PX1-B, PX2-B) studentů oboru Česká filologie pro praxi

Student praxi vykonává zpravidla mezi 1. a 2. ročníkem (PX1-B, 2 týdny) a mezi 2. a 3. ročníkem (PX2-B, 3 týdny). Lze se dohodnout i na jiných termínech praxe, jejím průběžném plnění během školního roku a také na spojení praxe 1 a praxe 2 do jednoho celku. Vždy je ale nutné, aby student měl v daném akademickém roce příslušný předmět zapsaný ve STAGu. Jinak nebude možné zápočet do STAGu zapsat.

Pokud praxi 1 bude student plnit v průběhu 2. ročníku (a praxi 2 v průběhu 3. ročníku), pak je třeba znovu si předměty PX1-B (PX2-B) zapsat do STAGu během předběžného zápisu na předměty následujícího školního roku. Totéž platí pro spojení praxe 1 a 2: spojí-li si student PX1-B a PX2-B např. mezi 1. a 2. ročníkem, je třeba si během předběžného zápisu mezi ZS a LS dopsat také předmět PX2-B.

Před nástupem na praxi student odevzdává vyplněnou první stranu „Protokolu o praxi“ s kontaktními údaji. Po skončení praxe student odevzdá zbylé dvě strany s hodnocením pověřené osoby, jejím podpisem a razítkem organizace, u níž student praxi vykonával, a vlastní reflexí praxe (minimálně 1 normostrana). Na základě odevzdaného protokolu bude udělen zápočet a zapsán do STAGu. Protokol ke stažení viz níže).

Kontaktní osoba pro odevzdávání protokolů a zápisy do STAGu: Mgr. Václav Lábus, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, jejichž činnost odpovídá profilu absolventa, tj. zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, audiovizuálních i elektronických periodik, v reklamních agenturách, PR agenturách, nakladatelstvích, v tiskových odborech státních a soukromých organizací apod. Praxi v knihovnách již neuznáváme - neodpovídá profilu absolventa.