Informace k zadávání DP a BP

BP/DP musí být zadaná minimálně rok před odevzdáním.

Termín zadání pro plánovanou obhajobu v červnu a v září následujícího roku: do 30. dubna
Termín zadání pro plánovanou obhajobu v únoru: do 30. listopadu

Postup při zadávání BP a DP:

Studenti jsou při zadávání a vkládání dat o práci povinni využívat IS STAG.
Zadání závěrečené práce si student vytiskne z IS STAG a odevzdá na katedře.
Pro výběr tématu své BP/DP kontaktujte jednotlivé vyučující KCL.

Odevzdávání DP a BP

Student je povinen vyplnit příslušné údaje o DP/BP prostřednictvím IS STAG a svou práci do IS STAG nahrát.

Struktura práce (náležitosti, stránkování atd.), jakož i postup, pravidla a povinnosti studenta při odevzdávání závěrečné práce jsou k dispozici na webu FP.

Před odevzdáním DP/BP jsou studenti povinni předložit vedoucímu bakalářské práce k podpisu vyplněný formulář POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ DP/BP PRÁCE.

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury