Skip to main content

Závěrečné práce

Informace k zadávání DP a BP

BP/DP musí být zadaná minimálně rok před odevzdáním.

Termín zadání pro plánovanou obhajobu v červnu a v září následujícího roku: do 30. dubna
Termín zadání pro plánovanou obhajobu v únoru: do 30. listopadu

Postup při zadávání BP a DP:

  1. Student po domluvě s vedoucím práce vyplňuje v IS STAG formulář Podklad pro zadání BP/DP. POZOR: V položce PRACOVIŠTĚ je třeba vybrat katedru, na které BP/DP bude student zpracovavat a obhajovat, tj. KCL! Student musí ve formuláři označit podklad pro zadání jako dopracovaný!
  2. Vedoucí práce poté v IS STAG podklad schvaluje.
  3. Podklad pro zadání následně v IS STAG schvaluje vedoucí katedry a děkan FP TUL.

Odevzdávání DP a BP

Student je povinen vyplnit příslušné údaje o DP/BP prostřednictvím IS STAG a svou práci do IS STAG nahrát.

Struktura práce (náležitosti, stránkování atd.), jakož i postup, pravidla a povinnosti studenta při odevzdávání závěrečné práce jsou k dispozici na webu FP.

Před odevzdáním DP/BP je vedoucí povinen zaslat na studijní oddělení POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ DP/BP PRÁCE.