Skip to main content

Česká literární bibliografie

| Oznámení

Ústav pro českou literaturu AV ČR v květnu 2024 spustil novou verzi vyhledávače v programu

Česká literární bibliografie (https://clb.ucl.cas.cz/)

Česká literární bibliografie je digitalizovaná databáze poskytující zdroje, data a nástroje pro studium literatury.