Skip to main content

Nový předmět Literatury českých zemí

| Oznámení

Na zimní semestr 2024/2025 byl vypsán nový povinně volitelný předmět Literatury českých zemí (KCL/LČZ, vyučující: dr. Ladislav Futtera). 

Vzhledem k tomu, že není součástí stávajících studijních plánů, je možné si ho zapsat jako volitelný (skupina "C"). 

Anotace:

Předmět z perspektivy interkulturní literární vědy představí české země jako prostor formování, setkávání i střetávání množství slovesných kultur: české, latinské, hebrejské, německé. Těžiště semináře pak bude položeno do období "dlouhého" 19. století a ohledávání vztahů, průniků a interakcí slovesné kultury (jazykově) české a německé. Seminář je rozdělen do tří bloků: I. Seznámení s koncepty interkulturní literární vědy a možnostmi jejich aplikace na literatury českých zemí; II. Kontexty a specifika literární tvorby v českých zemích a její zpracování v literární historiografii; III. Interpretace textů. Výběr primární literatury je volen tak, aby postihl jak možnosti přechodů a transformací mezi jednotlivými slovesnými kulturami a na ně navázanými identitami (např. proces vernakularizace, změna jazykového kódu, sebepřekládání), tak i formování "obrazu druhého", stereotypů spojených s jinojazyčnou slovesnou kulturou. Základní znalost německého jazyka je výhodou, nikoliv však podmínkou k absolvování kurzu.