Skip to main content

Zápis na předměty akademického roku 2024/2025

| Oznámení

Zápis na předměty akademického roku 2024/2025 probíhá od 9. června do 7. července 2024 a od 24. srpna do 8. září 2024. 

Při zápisu na předměty KCL respektujte kroužky, pro něž jsou jednotlivé rozvrhové akce vypsány, a informace v poznámkách. 

Velká část povinně volitelných předmětů je vypsána na letní semestr a pro zápis budou uvolněny na přelomu ledna a února 2025. Najdete je v individuálních rozvrzích jednotlivých pedagogů.