Skip to main content

Mgr. Jiří Chocholoušek

odborný asistent

budova P | 4. patro | P 04042
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 48 535 4293


Konzultační hodiny

V  LS 2023/2024: čtvrtek  12.20 - 13.20  (po předchozí domluvě e-mailem)

Profesní životopis

Vzdělání

FP TU v Liberci / učitelství pro 5.- 9. třídu ZŠ / 1997

Praxe

2006 - 2008
Euroregionální gymnázium a SPgŠ v Liberci-Radčicích (od 3/2007 Střední odborná škola a gymnázium v Liberci, Na Bojišti), externí učitel českého jazyka a literatury

2003 - dosud  
TU Liberec, odborný asistent

Publikační činnost

CHOCHOLOUŠEK, J. K Havlíčkově poezii čtyřicátých a padesátých let. Souvislosti,2010, č. 3, s. 211–218.

CHOCHOLOUŠEK, J. Básně, které se usazují. Aluze,2010, č. 2, s. 69–72.

CHOCHOLOUŠEK, J. Surrealismus po pitvě. K poválečnému přehodnocování avantgardních východisek v tvorbě Karla Hynka. Aluze,2007, č. 3, s. 52-62.

CHOCHOLOUŠEK, J. Poválečné přehodnocování surrealistických východisek v tvorbě Karla Hynka. In Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2008, s. 43-51. (Zkrácená verze studie z Aluze.)

CHOCHOLOUŠEK, J. Mezi konkrétní iracionalitou a nevědomím. K poezii Zbyňka Havlíčka z počátku padesátých let. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philologica 91, Studia Bohemica X. Olomouc: Univerzita Palackého 2007, s. 249-257.

CHOCHOLOUŠEK, J. Miroslav Fišmeister – poslední z Nezavedených. Týdeník Rozhlas, 2006, č. 12, s. 4.

CHOCHOLOUŠEK, J. Opomíjený básník Josef Frič. In Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2005, s. 145-152.

CHOCHOLOUŠEK, J. Ke kategorii konkrétní iracionality v českém poválečném surrealismu. In Eurolingua 2004. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2005, s. 186-204.

CHOCHOLOUŠEK, J. V zajetí vyprázdněného času. Aluze,2002, č. 1, s. 184–187.

CHOCHOLOUŠEK, J. Básně Michala Jareše (doslov). In Jareš, M. Brzo je k lásce, pozdě k řečem. Olomouc: Aluze 2001, s. 51–54. (Samostatná knižní příloha Aluze.)

CHOCHOLOUŠEK, J. Magie slova. Slovo–obraz–objekt v díle Jindřicha Heislera. Host,2001, č. 3, s. I–II .

CHOCHOLOUŠEK, J. Matouškova Poezie. Aluze,2001, č. 1, s. 129–132.

CHOCHOLOUŠEK, J. Ohlédnutí za Michalem Čapkem. Tvar,2000, č. 4, s. 21.