Skip to main content

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci míří na katedru češtiny

| Aktuality

Naše katedra si připsala další úspěch: Tereza Dolenská, absolventka studijního programu Česká filologie pro praxi, získala Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci s názvem Slovesa myšlení a smyslového vnímání v písemné produkci nerodilých mluvčích češtiny. Vedoucí práce byla Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. Gratulujeme!