Skip to main content

První místo z konference Studentské vědecko-umělecké činnosti pro katedru češtiny

| Aktuality

Ve středu 6. 3. 2024 proběhla na FP TUL konference Studentské umělecko-výzkumné činnosti (2023).

Z Katedry českého jazyka a literatury FP TUL se konference zúčastnila Bc. Šárka Petrovičová, která v průběhu celého roku pracovala na výzkumu slovesa JÍT. Zkoumala sémantické spektrum tohoto slovesa v rámci teorie gramatikalizace a poukázala na jeho modální a fázové významy. Na konferenci přihlásila příspěvek Analýza užití slovesa JÍT s oporou Českého národního korpusu. Konzultantkou práce byla Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Porota ocenila podrobnou práci s datovou základnou, pečlivě zpracovanou metodologii projektu a v neposlední řadě fundovanou a charismatickou prezentaci prvním místem.

Srdečně gratulujeme!

SVUC 2024