Skip to main content

Vyšel Atlas libereckých živých jmen

| Aktuality

FP TUL na začátku listopadu vydala Atlas libereckých živých jmen. Výpravnou publikaci zpracovali Mgr. Václav Lábus, Ph.D., a Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. Přináší unikátní pohled na město Liberec, a to prostřednictvím neoficiálních pojmenování míst. Lidové názvy pochází z projektu Živá jména, do kterého se zapojilo více jak 1500 obyvatel Liberce a okolí. Díky autentickým poznámkám o jejich vzniku, dosud nepublikovaným starým fotografiím, čtyřleté badatelské činnosti a zcela jedinečné mapě lze poznat, podle čeho se lidé v Liberci orientují a jak se historické souvislosti otiskly ve jménech, která používáme ve své každodenní komunikaci. Více informací o projektu najdete na mapy.fp.tul.cz/zivajmena.

Publikaci je možné zakoupit v e-shopu TUL: https://shop.tul.cz/kategorie/id:66118/atlas-libereckych-zivych-jmen

Atlas zivych jmen