Skip to main content

Ve dnech 9. - 12. 5. se uskuteční tradiční literární exkurze, tentokrát do středních Čech

| Oznámení

Literární exkurze se v LS bude konat ve dnech 9. - 12. května.

Cíl: Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko.

Literární exkurze je ve STAGu vypsána jako povinně volitelný předmět KCL/LE2-B, a to primárně pro 2. a 3. ročník Bc.

Studenti 1. ročníku Bc. si předmět mohou zapsat po vzájemné dohodě s organizátory exkurze, studenti 1. a 2. roč. NMgr. si předmět mohou zapsat jako volitelný typu "C" (v případě, že jej budou chtít uznat jako povinně volitelný, je třeba ještě před zápisem podat žádost o přesun předmětu LE2-B do skupiny PV předmětů).