Skip to main content

Oznámení

| Oznámení

MJB - výuka SCL - 22.-23. II. 2024

Milí studenti, 

výuka předmětu SCL začne z organizačních důvodů (příprava přednášky o AI pro IGI ve Vratislavicích nad Nisou) o týden později, tedy až od 29. II. 2024. 

Těším se na viděnou! 
MJB

| Oznámení

Ve dnech 9. - 12. 5. se uskuteční tradiční literární exkurze, tentokrát do středních Čech

Literární exkurze se v LS bude konat ve dnech 9. - 12. května.

Cíl: Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko.

Literární exkurze je ve STAGu vypsána jako povinně volitelný předmět KCL/LE2-B, a to primárně pro 2. a 3. ročník Bc.

Studenti 1. ročníku Bc. si předmět mohou zapsat po vzájemné dohodě s organizátory exkurze, studenti 1. a 2. roč. NMgr. si předmět mohou zapsat jako volitelný typu "C" (v případě, že jej budou chtít uznat jako povinně volitelný, je třeba ještě před zápisem podat žádost o přesun předmětu LE2-B do skupiny PV předmětů). 

| Oznámení

Informace ke studiu na FP TUL - video

Záznam vysílání děkana FP TUL prof. Jana Picka a studijní proděkanky dr. Kláry Severýnové Popkové, v němž naleznete veškeré důležité informace ke studiu, zejména v 1. ročníku, naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/fptul/videos/913010795976514/

| Oznámení

Informace k zadávání/odevzdávání BP/DP

Postup zadání BP/DP:

  1. Student po domluvě s vedoucím práce vyplňuje v IS STAG formulář Podklad pro zadání BP/DP. POZOR: V položce PRACOVIŠTĚ je třeba vybrat katedru, na které BP/DP bude student zpracovavat a obhajovat, tj. KCL! Student musí ve formuláři označit podklad pro zadání jako dopracovaný!
  2. Vedoucí práce poté v IS STAG podklad schvaluje.
  3. Podklad pro zadání následně v IS STAG schvaluje vedoucí katedry
  4. Koordinátor STAGu vygeneruje Zadání BP, které podepisuje vedoucí katedry, a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL.
  5. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře. Originál zadání student později vkládá přímo do BP.

Odevzdání BP/DP:

Důležité! Studenti odevzdávájí BP/DP pouze v elektronické podobě.

Podrobnosti k zadání, zpracování a odevzdání BP/DP najdete zde: https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace