Skip to main content

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.

O katedře

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL (KCL) byla jako samostatné pracoviště zřízena roku 1992. Od akademického roku 2007/2008 jsou studenti přijímáni do dvou bakalářských oborů: Specializace v pedagogice – český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (od roku 2019 jako program  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) a Filologie – český jazyk a literatura (od roku 2020 jako program Česká filologie pro praxi). První jmenovaný obor navazuje na tradici pedagogického vzdělávání FP TUL, druhý z oborů naopak vychází vstříc zájmu o neučitelské obory. Tento obor nabízí vedle základních jazykovědných a literárněvědných disciplin také specializovaný modul zaměřený na mediální a marketingová studia. Od roku 2010/2011 se otevírá i navazující dvouletý magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ – český jazyk (od roku 2020 jako program Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ).

Od roku 1994 pořádá KCL pravidelná odborná setkání. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR proběhly v letech 1994, 1996, 2000 a 2003 mezinárodní konference Termina, věnované odbornému stylu a problematice terminologie. Na ně navázalo v roce 2004 odborné jazykovědné a literárněvědné setkání Eurolingua, které mělo již pod názvem Eurolingua & Eurolitteraria další čtyři pokračování (2005, 2006, 2007, 2009). Od roku 2004 katedra organizuje ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou konferenci Současnost literatury pro děti a mládež. Ze všech uskutečněných konferencí byly vydány tištěné sborníky příspěvků. V září 2016 katedra zorganizovala konferenci s názvem Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. Lingvistická část konference se uskutečnila u příležitosti významného životníno jubilea prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc., vedoucího KCL a významného českého bohemisty a slavisty. Literárněvědná sekce konferenčního jednání připomněla životní jubilea doc. PhDr. Evy Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Hany Šmahelové, CSc. Z vybraných konferenčních příspěvků vznikla kolektivní monografie s názvem Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci.

V letech 2002-2020 zastával místo vedoucího katedry prof. Oldřich Uličný, od roku 2020 je vedoucí pracoviště PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. V současnosti studuje na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL v různých studijních programech více než 150 studentů a působí zde 16 pedagogů.