Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Věda/výzkum | SGS | SGS 2017

SGS 2017

Současný žák a poezie

Anotace projektu: V roce 2000 byl mezi 12-15letými žáky proveden průzkum, který zjišťoval jejich vztah k poezii. Dotazováni byli i jejich učitelé češtiny. Úkolem projektu je zjistit, zda se změnily postoje pubescentů a jejich učitelů k poezii a k jednotlivým básníkům. Bude proveden nový průzkum, jehož výsledky budou interpretovány na vědecké konferenci. Tyto výsledky budou východiskem k tvorbě metodického materiálu, který poslouží jako pomůcka v pregraduálním i postgraduálním studiu. Jeho tvorbu podpoří i poznatky získané na setkáních didaktiků ČJL, na nichž bude daná problematika řešena.

Hlavní řešitelka: Mgr. Jarmila Sulovská (KCL)

Spoluřešitelka: Bc. Alena Nyčová, studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia ČJ–AJ

Jazykové stereotypy z prostředí školy

Anotace projektu: Projekt  je pokračováním grantového projektu z roku 2016. Rovněž bude zaměřen na studium jazykových stereotypů, zejména „vzdělání" a „výchovy", které vypovídají o české škole. Výzkum představí metodami kognitivní lingvistiky obraz české školy ve 20. a 21. století.

Hlavní řešitelka: PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (KCL)

Spoluřešitelky: Bc. Jitka Burdová; Bc. Tereza Eršilová; Bc. Kamila Knopová; Hana Solarová

Výstup z projektu Jazykové stereotypy z prostředí školy je k dispozici zde.

 

Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny

Anotace projektu: Projekt je pokračování grantového projektu z roku 2016. Hlavním cílem je zachytit, uchovat a zpřístupnit toponymii vybraných území Libereckého kraje jakožto součást mizejícího kulturně-historického dědictví. Prostředkem k naplnění hlavního cíle je internetová geografická aplikace, vyvíjená v rámci projektu, která umožní zobrazovat informace o jednotlivých toponymických objektech podle různých obsahových i formálních parametrů. Aplikace Toponyma v krajině zpřístupňující toponymii obce Vysoké nad Jizerou je k dispozici zde.

Hlavní řešitel: Mgr. Václav Lábus, Ph.D. (KCL)

Spoluřešitelé: Mgr. Daniel Vrbík (KAP); Bc. Kateřina Kozáková (KCL); Bc. Magdalena Kourková (KCL); Bc. Jakub Husák (KGE)