Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Věda/výzkum | SGS | SGS 2016

Jazykové stereotypy z prostředí školy pohledem kognitivní lingvistiky

Anotace projektu: Cílem projektu je vytvoření sémantických kategorií pojmů charakterizujících prostředí školy. Východiskem je sestavení souboru lexémů daného sémantického pole, poté výzkum jazykových stereotypů vytvořených na základě konotačních složek významu vybraných lexémů. Konotace budou zjišťovány prostřednictvím excerpce jazykových korpusů a dotazováním dětí a dospělých. Výzkum odhalí proměny uvažování o škole (v čase i v závislosti na věku populace), hodnoty, emoce a postoje, jež toto prostředí evokuje.

Prezentace o projektu je k dispozici zde (ve formátu pdf).

Hlavní řešitel: PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (KCL)

Spoluřešitelé:

  • Bc. Petr Čadek, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia ČJ–TV
  • Bc. Lukáš Javůrek, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia ČJ–OV
  • Bc. Karel Šulc, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia ČJ–OV
  • Hana Solarová, studentka 2. ročníku bakalářského programu ČJ−AJ, specializace v pedagogice

Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny

Anotace projektu: Cílem projektu je vytvořit elektronickou geografickou databázi toponym užívaných ve vybraných obcích Libereckého kraje. Tato databáze umožní prostřednictvím webové mapové aplikace Toponyma v krajině zobrazovat geografické názvosloví daného katastru jak souhrnně, tak podle zvolených parametrů (např. stáří, uživatelé, forma, motivace, vztahový model jmen). Technické řešení vytvořené v rámci projektu poskytne možnost zpracovat stejným způsobem toponymii různých obcí.
 
Pracovní verze aplikace Toponyma v krajině o zeměpisném názvosloví obce Vysoké nad Jizerou je k dispozici zde.

Hlavní řešitel: Mgr. Václav Lábus, Ph.D. (KCL)

Spoluřešitelé: Mgr. Daniel Vrbík (KAP); Bc. Kateřina Kozáková (KCL); Bc. Jakub Husák (KGE)