Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Věda/výzkum | SGS | SGS 2015

Kognitivní přístup k somatickým frazémům

Anotace projektu: Cílem projektu je popsat typické rysy somatických frazémů a zaznamenat proměny jejich významu v české společnosti v období 1969-2005. Výzkum se opírá o tezi kognitivní lingvistiky, která akcentuje tělesné ukotvení jazyka. Relevance této myšlenky bude doložena konkrétními somatickými frazémy, jejichž bází jsou názvy konkrétních částí lidského těla.

Hlavní řešitel: PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

Spoluřešitelé: Bc. Gabriela Kosinová (KCL), Bc. Tereza Pražáková (KCL)

Výstupy projektu (ke stažení):