Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Věda/výzkum | Projekty | Moderní mluvnice češtiny

Moderní mluvnice češtiny

V letech 2010-2013 se členové katedry podíleli na projektu a vzdělávacím cyklu Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů (č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275).

Projekt byl financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Řešitel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Anotace projektu:

V rámci projektu bude vytvořen komplexní, syntetizující a instruktivně pojatý vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Cílem projektu je 1) seznámit studenty a doktorandy filologických oborů s koncepcí české mluvnice a aplikovat ji v komunikaci doma i v rámci EU, 2) připravovat předpoklady pro vznik kvalitních jazykových a komunikačních příruček, zkoumat normu a kodifikaci současné češtiny, 3) umožňovat lepší uplatnění na trhu práce zejména v pedagogických profesích a v akademických oblastech, v ediční a redakční práci, v médiích, ale i ve filologických službách orgánů EU doma i v zahraničí. Výstupem projektu: budou učební texty, přednášky, semináře a cvičení pro studenty filologických oborů, publikace studií k moderní mluvnici češtiny.

Webové stránky projektu:  https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/

Studie k moderní mluvnici češtiny jsou k dispozici ke stažení zde.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz