Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Závěrečné práce

Závěrečné práce

Informace k zadávání DP a BP

BP/DP musí být zadaná minimálně rok před odevzdáním.

  • Termín zadání pro plánovanou obhajobu v červnu a v září následujícího roku: do 30. dubna
  • Termín zadání pro plánovanou obhajobu v únoru: do 30. listopadu

 

Postup při zadávání BP a DP:

Studenti jsou při zadávání a vkládání dat o práci povinni využívat IS STAG.

Zadání závěrečené práce si student vytiskne z IS STAG a odevzdá na katedře.

 

Odevzdávání DP a BP

Student je povinen vyplnit příslušné údaje o DP/BP prostřednictvím IS STAG a svou práci do IS STAG nahrát.

Struktura práce (náležitosti, stránkování atd.), jakož i postup, pravidla a povinnosti studenta při odevzdávání závěrečné práce jsou k dispozici na webu FP: http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny

Před odevzdáním DP/BP jsou studenti povinni předložit vedoucímu bakalářské práce k podpisu vyplněný formulář POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ DP/BP PRÁCE.

Požadavky na závěrečné práce

Témata BP a DP

Pro výběr tématu své BP/DP kontaktujte jednotlivé vyučující KCL.