Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Oznámení pro studenty

dr. S. Škodová - výuka

PhDr. Svatava Škodová, Ph.D. je nemocná, její výuka se v pátek 23. 2. 2018 nekoná.

Výuka dr. Pacovské odpadá

Semináře a přednášky dr. Pacovské se tento týden nekonají.

Náhrada výuky po domluvě.

Děkujeme za pochopení.

Semináře a přednášky dr. Z. Šandy

Semináře a přednášky dr. Zdeňka Šandy v LS začnou v týdnu od 26. února 2018.

ROZVRHY V LS 2018 - DŮLEŽITÁ INFORMACE

V rozvrzích katedry byly pro LS 2018 provedeny některé změny.

Zkontrolujte si před začátkem semestru své osobní rozvrhy.

Informace pro studenty NMgr.: přednášky k předmětu DL1

Organizace přednášek k předmětu DL1 v LS 2018

 
Přednášející:

• PhDr. Taťána Holasová, CSc., VOŠZ a SZŠ Praha
• PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., PF UK v Praze

Termín: sudý čtvrtek (od 8. 3) 14:20 (P200) + pátek 27. 4. 12:30 (P005)

Témata:

8. 3. Tradice a současný stav výuky českého jazyka (dr. Štěpáník)

22. 3. Jaký je skutečný význam metody větného rozboru? Nna příkladu analýzy výukové situace (dr. Štěpáník)

5. 4. Postavení literatury ve výuce, učební osnovy, hlavní cíle, specifika na střední odborné škole (dr. Holasová)

19. 4. Metody ve výuce literatury, rozbor textu, učebnice a čítanky do výuky (dr. Holasová)

27. 4. (pátek) Prekoncept ve výuce českého jazyka (dr. Štěpáník)

3. 5. Maturitní zkouška z literatury – didaktický text, ústní zkoušení, příprava studentů, pracovní list (příprava učitele) (dr. Holasová)

17.5. Komunikační funkce výpovědi v učivu ČJ na SŠ. Na příkladu analýzy výukové situace (dr. Štěpáník)

Na přednášky jsou zváni všichni studenti NMgr.