Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Dokumenty | Upozornění pro studenty

Upozornění pro studenty

Všem studentům Katedry českého jazyka a literatury FP TUL

V poslední době se mezi studujícími českého jazyka a literatury, a údajně i dalších oborů naší fakulty, rozmohlo nelegální fotografování zkušebních testů i jejich zpracovaných verzí mobilem a jejich distribuce na internetu, jakož i další typy nečestných pokusů o získání kreditů. Každému slušnému člověku je zřejmé, že jde o nemorální a odsouzeníhodný přístup k práci a k studijnímu oboru. Z hlediska průběhu studia se takoví studenti projevují jako nezodpovědní, amorální a líní jedinci. Z hlediska profesní perspektivy to pak znamená ochuzení faktické odborné kvalifikace a návyk na nekvalitní pracovní výkony.

Proto na naší katedře přistupujeme k zpřísnění podmínek při písemných zkouškách a k většímu důrazu na ústní část zkoušek. Pokud by se v budoucnu takové pokusy o nelegální způsoby splnění zkoušky opakovaly, budou dotyční nekompromisně povoláni před disciplinární komisi děkanátu, kde jim hrozí přinejmenším podmíněné vyloučení ze studia.

Dodávám, že za úvahu stojí i statut studujících, kteří dlouhodobě neplní své studijní povinnosti nebo je soustavně odvádějí na nevyhovující úrovni. I takový přístup by mohl být kvalifikován jako nezodpovědnost, amorálnost a lenost a zasloužil by disciplinární šetření; není náhodné, že právě z takových skupin se rekrutují studentští podvodníci a zneuživatelé cizích vědomostí a znalostí.

Žádám proto všechny naše studenty a studentky, aby se uvedených přístupů k zneužívání technických prostředků vystříhali, znásobili své studijní snažení, využívali konzultací a průběžně studovali.

V Liberci 11. 3. 2014

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.,

vedoucí KCL FP TUL