Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Dokumenty | Náhradní plnění

Náhradní plnění studijních povinností

Opatření vedoucího katedry o náhradním plnění studijních povinností
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci, čl. 6, § 3 lze studentovi, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit povinné výuky, určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.
Způsoby náhradního plnění pro studijní programy garantované KCL FP TUL schvaluje vedoucí katedry na základě podání odůvodněné žádosti včetně přílohy (příloha = Podmínky náhradního plnění), které jsou vyvěšeny na webu KCL (viz níže). Žádost bez uvedené přílohy nebude vyřízena.
Po schválení náhradního plnění je student povinen informovat příslušné vyučující a domluvit se s nimi na mezním termínu splnění studijních povinností stanovených v Podmínkách náhradního plnění. Při konzultaci s vyučujícím je student povinen předložit schválenou žádost o způsob splnění studijních povinností vč. přílohy.