Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Uchazeč | Nabízené obory

Nabízené obory

 

3LETÝ PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

FILOLOGIE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

rozvíjí odborné a komunikační kompetence v oblasti českého jazyka, které absolventům umožňují široké uplatnění na trhu práce. Studenti mohou vybírat z rozsáhlé nabídky teoreticky i prakticky zaměřených kursů podle svého individuálního zájmu a rovněž mají možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry. V rámci studijního programu lze zvolit modul prohloubené specializace orientovaný na mediální a marketingová studia nebo modul zaměřený na výuku češtiny jako cizího jazyka.
Modul mediální komunikace – absolventi najdou uplatnění zejména v mediální sféře jako redaktoři, publicisté či editoři, v marketingové sféře jako pracovníci reklamních a PR agentur nebo v oblasti kultury a státní správy např. jako pracovníci tiskových odborů a tiskoví mluvčí.
Modul čeština jako jazyk cizí – absolventi mohou působit jako lektoři ČJ pro cizince v nejrůznějších typech státních i soukromých organizací.
 
 
 

3LETÝ PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

SPECIALIZACEV PEDAGOGICE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

nabízí absolventům vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. Oborové jazykovědné a literárněvědné předměty spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu všestranně připraví absolventy především pro navazující magisterské studium v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk.
Studium probíhá ve dvojkombinaci s některým z dalších oborů programu Specializace v pedagogice (podrobnosti včetně vypisovaných kombinací viz www.fp.tul.cz)
 
 

2LETÝ PREZENČNÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO SŠ

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

umožňuje absolventům získat potřebné odborné i pedagogické dovednosti, díky nimž budou moci vyučovat českému jazyku a literatuře na základních a středních školách včetně víceletých gymnázií.
 
 

2LETÝ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ČESKÝJAZYK A LITERATURA PRO SŠ

(placený kurs)

nabízí v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. možnost rozšířit si kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Podmínkou přijetí je odborná kvalifikace učitele českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (podrobnější informace viz http://www.fp.tul.cz/odv/).
 

2,5LETÝ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ČESKÝJAZYK A LITERATURA PRO 2. STUPEŇ ZŠ

(placený kurs)

nabízí v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. možnost rozšířit si kvalifikaci o aprobaci český jazyk a literatura pro základní školu a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd a chtějí si rozšířit svou aprobaci o další předmět (podrobnější informace viz  http://www.fp.tul.cz/odv/).