Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Konference | Program konference
VĚDECKÁ KONFERENCE
LINGVISTIKA A LITERÁRNÍ VĚDA: CESTY A PERSPEKTIVY
LIBEREC, 22. - 23. ZÁŘÍ 2016

Konferenční jednání se uskutečnilo u příležitosti významných životních jubileí prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc., doc. PhDr. Evy Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Hany Šmahelové, CSc.


Téma jazykovědné sekce: STRUKTURA V JAZYCE, JAZYK V KOMUNIKACI.

Téma literárněvědné sekce: NESAMOZŘEJMOST LITERÁRNÍ VĚDY.


  PROGRAM KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDE (pdf)