Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Konference | Ohlasy

Dozvuky konference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

V září 2016 zorganizovala katedra českého jazyka a literatury FP TUL mezinárodní vědeckou konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy.

Zprávu o konferenci, kterou sestavila dr. Jasňa Pacovská, přinesl i časopis Slovo a slovesnost v čísle 3/2017 (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4374).

Příspěvky z jazykovědné sekce s podtitulem Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci postupně vycházejí na stránkách časopisu Nová Čeština doma a ve světě, a to od čísla 1/2017:

Kolektivní monografie dává ve dvanácti kapitolách nahlédnout do výzkumů jednotlivých rovin jazykového systému a do fungování jazyka v mluvených a psaných textech. Její význam spočívá v pestrosti jazykového materiálu a metodologických postupů ve vazbě na tradici funkčně strukturní jazykovědy, která se projevuje v pokoře autorů vůči jejímu přínosu a která je současně inspiruje k přesahům ke směrům jiným a k interdisciplinárnímu studiu jazyka a komunikace. Monografie sdružuje texty, jež rozvíjejí tradiční přístupy k jazyku, i ty, jež mohou čtenáře svou novostí a originalitou pohledu na jazyk a komunikaci překvapit. Úvodním slovem ji doprovdil její editor prof. Oldřich Uličný, vedoucí KCL FP TUL.


Informaci o vydání kolektivní monografie zveřejnil na svých stránkách i Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.: http://www.ujc.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/180111-struktura-v-jazyce.html