Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | DVPP | Závěrečné práce

Zavěrečná práce - informace

Zadání práce:

Ke stažení zde. Zadání je třeba vyplnit se svým vedoucím, poté vytisknout a předat na katedru (pokud možno rok před plánovaným odevzdáním ZP).

Téma práce

může být libovolné literárněvědné/jazykovědné s povinným didaktickým přesahem, není třeba, aby odpovídalo náplni tří okruhů závěrečné zkoušky.

Požadavky na závěrečnou práci:

Obsahové: ke stažení zde.

Formální: ke stažení zde.

Rozsah práce

minimálně 30 stran.

Odevzdání práce:

  • ZP je třeba odevzdat nejdéle 5 kalendářních dnů před konáním závěrečné zkoušky (po dohodě s vedoucím).
  • Práce se odevzdává ve dvou exemplářích v pevné vazbě (v každé z nich vloženo CD s plným textem ZP). Formální náležitosti viz výše.
  • Vedoucí vypracuje posudek ZP (ke stažení zde), který bude studentovi/studentce zaslán nejpozději 3 dny před konáním závěrečné zkoušky s obhajobou závěrečné práce.
  • Práce se odevzdává na sekretariátu ODV FP TUL (budova "G", 4. p, Univerzitní náměstí 1410/1). Informace k odevzdávání ZP podá sekretářka ODV FP TUL ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).