Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | O katedře

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL (KCL) byla jako samostatné pracoviště zřízena roku 1992. Od akademického roku 2007/2008 jsou studenti přijímáni do dvou bakalářských oborů: Specializace v pedagogice – český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Filologie – český jazyk a literatura. První jmenovaný obor navazuje na tradici pedagogického vzdělávání FP TUL, druhý z oborů naopak vychází vstříc zájmu o neučitelské obory. Tento obor nabízí vedle základních jazykovědných a literárněvědných disciplin také specializované moduly, které umožní absolventům uplatnit se jako lektoři češtiny jako cizího jazyka anebo jako redaktoři, tiskoví mluvčí apod. Od roku 2010/2011 se otevírá i navazující dvouletý magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ – český jazyk.

Od roku 1994 pořádá KCL pravidelná odborná setkání. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR proběhly v letech 1994, 1996, 2000 a 2003 mezinárodní konference Termina, věnované odbornému stylu a problematice terminologie. Na ně navázalo v roce 2004 odborné jazykovědné a literárněvědné setkání Eurolingua, které mělo již pod názvem Eurolingua & Eurolitteraria další čtyři pokračování (2005, 2006, 2007, 2009). Od roku 2004 katedra organizuje ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou konferenci Současnost literatury pro děti a mládež, která se koná u příležitosti každoročního Veletrhu dětské knihy.  Ze všech uskutečněných konferencí byly vydány tištěné sborníky příspěvků.
Na září 2016 připravuje katedra konferenci s názvem Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. Lingvistická část konference se koná u příležitosti významného životníno jubilea prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc., vedoucího KCL a významného českého bohemisty a slavisty. Literárněvědná sekce konferenčního jednání připomené životní jubilea doc. PhDr. Evy Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Hany Šmahelové, CSc.
Již od počátku zaměřují členové katedry svou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti literatury na regionální problematiku a regionální témata se pravidelně objevují v závěrečných)pracích zadávaných na katedře. Katedra také vyvíjí významné aktivity v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a na tyto aktivity navázala svou vědecko-výzkumnou činností v rámci přiděleného projektu ESF Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (2009-2012).
V současnosti studuje na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL v různých studijních programech více než 200 studentů a působí zde 15 pedagogů.