Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Aktuality z katedry

Máte zájem o stáž v Českém centru ve Vídni?

České centrum ve Vídni

(www.tschechischeszentrum.at)

nabízí studentům pracovní stáž v délce 4 měsíců.

Podrobnosti a požadavky naleznete zde.

 

Konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci

pořádá ve spolupráci

s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze

konferenci

Spisovná čeština a jazyková kultura 2018.

Konference se bude konat v Olomouci ve dnech 18. a 19. 10. 2018.

Pozvánku s dalšími informacemi naleznete zde.

Chystá se další studentský workshop FF UK

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK pořádá v květnu další ročník studentského workshopu Žďárek.

Workshop Žďárek je pravidelná neformální akce určená pro lingvisticky orientované studenty a doktorandy. Jeho cílem je poskytnout zejména pregraduálním studentům prostor, aby si vyzkoušeli prezentaci svých poznatků a prací, seznámili se s pracemi svých kolegů a rozvinuli inspirativní diskusi nejen na probíraná témata.

Podrobnosti naleznete na webu ÚČJTK FF UK.

Vyšel sborník z mezinárodní sociolingvistické konference

Na konci roku 2017 vydala Slovenská akadémia vied sborník JAZYK A JAZYKOVEDA V POHYBE II z mezinárodní konference (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty, která se konala ve slovenských Smolenicích v dubnu 2016.

Do sborníku přispěl svou studií Znakové a rituální aspekty komunikace ve spisovné češtině i vedoucí KCL prof. Oldřich Uličný.

Sborník v pdf je ke stažení zde: http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf

Dozvuky konference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

V září 2016 zorganizovala katedra českého jazyka a literatury FP TUL mezinárodní vědeckou konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy.

Zprávu o konferenci, kterou sestavila dr. Jasňa Pacovská, přinesl i časopis Slovo a slovesnost v čísle 3/2017 (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4374).

Příspěvky z jazykovědné sekce s podtitulem Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci postupně vycházejí na stránkách časopisu Nová Čeština doma a ve světě, a to od čísla 1/2017:

Kolektivní monografie dává ve dvanácti kapitolách nahlédnout do výzkumů jednotlivých rovin jazykového systému a do fungování jazyka v mluvených a psaných textech. Její význam spočívá v pestrosti jazykového materiálu a metodologických postupů ve vazbě na tradici funkčně strukturní jazykovědy, která se projevuje v pokoře autorů vůči jejímu přínosu a která je současně inspiruje k přesahům ke směrům jiným a k interdisciplinárnímu studiu jazyka a komunikace. Monografie sdružuje texty, jež rozvíjejí tradiční přístupy k jazyku, i ty, jež mohou čtenáře svou novostí a originalitou pohledu na jazyk a komunikaci překvapit. Úvodním slovem ji doprovdil její editor prof. Oldřich Uličný, vedoucí KCL FP TUL.