Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Aktuality z katedry

Jací jsme čtenáři? Pozvánka na přednášku

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL
zve všechny zájemce
na přednášku
prof. Jiřího Trávníčka
(Ústav pro českou literaturu AV ČR)
ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ REPUBLIKA
Přednáška se koná
23. listopadu 2017 od 14:20 v posluchárně P100

Přednáška se dotkne těchto témat:
• Jací jsme čtenáři, naše silné a slabé stránky, my a Evropa.
• Typické rysy českého čtenářství.
• Jednotlivé generace a čím se vyznačují.
• Něco ze zákulisí terénního výzkumu z let 2009–2015 (metoda čtenářských životopisů).
• Skutečně mladí nečtou?

Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Monografie doc. Štědroňové očima literárních kritiků

Monografie Hledání nové modernosti, kterou doc. Eva Štědroňová vydala na jaře roku 2016, se již dočkala několika ohlasů.

Recenze Aleše Hamana vyšla v 11. čísle časopisu Tvar (11/2017).

Recenze Bronislava Pražana vyšla v Týdeníku Rozhlas 46/2016. Recenze je k dispozici na webu nakladatelství Host.

O monografii doc. Štědroňové jsme psali zde.

Zvítězili jsme v mezinárodní studentské konferenci

Studentka KCL Bc. Kateřina Kozáková a student KGE Bc. Jakub Husák zvítězili v kategorii "Studenti" se svým příspěvkem na téma Toponyms as a Mirror of Landscape History na mezinárodní konferenci studentů a doktorandů Mladí vědci 2017, která se konala 11. května v Jelení Hoře v Polsku. Informace o této tradiční mezinárodní studentské konferenci jsou zde.

Studenti svůj příspěvek zpracovali v rámci projektu Studentské grantové soutěže (SGS) Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny (2016-2018). V Jelení Hoře příspěvek prezentoval Bc. Jakub Husák - podle jeho slov přesvědčil porotu především fakt, že představený projekt má výrazně aplikační charakter.

Zpráva o úspěchů studentů TUL na konferenci je k dispozici na webu T-Uni.

Veřejně přístupná mapová aplikace Toponyma v krajině, o níž studenti ve svém příspěveku referovali, je zde.

Projekt SGS Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny si klade za cíl sebrat, zpracovat a zpřístupnit toponymii vybraných území Libereckého kraje, a tím přispět k zachování kulturně-historického dědictví, jímž zeměpisná jména jako svědkové vztahu člověka ke krajině bezesporu jsou.

Katedru navštívila prof. Waszakowa

Dne 4. května 2017 hostila naše katedra vzácnou návštěvu - významnou zástupkyni polské kognitivní lingvistiky prof. Krystynu Waszakowou z Ústavu polského jazyka Varšavské univerzity. Prof. Waszakowa přijela na pozvání dr. Jasni Pacovské a proslovila zde přednášku na téma Metafora – významný nástroj poznávání, základní a kreativní součást jazyka. Celá přednáška byla tlumočena do češtiny zásluhou tajemnice FP TUL Mgr. Ilony Sovové. Přednáška se těšila velkému zájmu nejen ze strany studentů naší katedry. Prof. Waszakowa byla podle svých slov přijetím i pobytem v Liberci nadšená.

Prezentace k přednášce je pro zájemce k dispozici zde.

IMG 8198r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Krystyna Waszakowa (vlevo) a Mgr. Ilona Sovová.


 

IMG 8183r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Waszakowou uvedla dr. Jasňa Pacovská (vpravo).


 

IMG 8184r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky se zúčastnili i zástupci vedení katedry Mgr. Kateřina Váňová a prof. Oldřich Uličný.


 

IMG 8192r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška se těšila velkému zájmu.


 

 

 

Videokoutek s prof. Uličným

Videokoutek bohemistického časopisu Nová čeština doma a ve světě, jenž přináší rozhovor s prof. PhDr. Oldřichem Uličným, DrSc., je možné zhlédnout zde.