Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Aktuality z katedry

Chystá se další studentský workshop FF UK

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK pořádá v květnu další ročník studentského workshopu Žďárek.

Workshop Žďárek je pravidelná neformální akce určená pro lingvisticky orientované studenty a doktorandy. Jeho cílem je poskytnout zejména pregraduálním studentům prostor, aby si vyzkoušeli prezentaci svých poznatků a prací, seznámili se s pracemi svých kolegů a rozvinuli inspirativní diskusi nejen na probíraná témata.

Podrobnosti naleznete na webu ÚČJTK FF UK.

Vyšel sborník z mezinárodní sociolingvistické konference

Na konci roku 2017 vydala Slovenská akadémia vied sborník JAZYK A JAZYKOVEDA V POHYBE II z mezinárodní konference (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty, která se konala ve slovenských Smolenicích v dubnu 2016.

Do sborníku přispěl svou studií Znakové a rituální aspekty komunikace ve spisovné češtině i vedoucí KCL prof. Oldřich Uličný.

Sborník v pdf je ke stažení zde: http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf

Dr. Šrámek sestavil výbor z díla A. Heyduka

Jako čtvrtý svazek ediční řady „Stoletý kalendář“ vydává Albatros

výbor z díla ADOLFA HEYDUKA
JAKO BY TU TISÍC DĚTÍ BYLO.
Sestavil Petr Šrámek a ilustroval Vlado Král.

Heyduk Sramek

 Z Doslovu: „Všechny děti mají domov tam, kde se narodily. Některé se pak cítí doma tam, kde mají rodiče. Některé zase tam, kde mají svoje věci, hračky a postel. A některé třeba nemají ani jedno z toho. Přitom cítit se někde jako doma a mít domov zdaleka není to samé. Někdo považuje za domov místo, odkud je možné vydat se do světa a kam se snad jednou vrátí. Někdo by naopak za nic na světě z domova neodešel. A někdo bude muset z domova odejít jenom proto, aby zjistil, že ho vůbec kdy měl. Domov je zkrátka místo, odkud začínáme poznávat svět. Zůstává jediným místem s tajemstvím. Podaří se nám tedy být ve světě doma a zároveň mít doma svět?“

http://www.albatros.cz/jako-by-tu-tisic-deti-bylo-2/


V edici Stoletý kalendář již vyšlo:

  • sv. 1 - Jaroslav Vrchlický: Začarovaný tatrmánek (2012)
  • sv. 2 - Vladimír Vokolek: Lidské klubíčko (2013)
  • sv. 3 - Jiří Kolář: Co by sis přál (2014)

Dozvuky loňské konference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

V září 2016 zorganizovala katedra českého jazyka a literatury FP TUL mezinárodní vědeckou konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy.

Zprávu o konferenci, kterou sestavila dr. Jasňa Pacovská, přinesl i časopis Slovo a slovesnost v čísle 3/2017 (http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4374).

Příspěvky z jazykovědné sekce s podtitulem Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci postupně vycházejí na stránkách časopisu Nová Čeština doma a ve světě, a to od čísla 1/2017:

Kolektivní monografie dává ve dvanácti kapitolách nahlédnout do výzkumů jednotlivých rovin jazykového systému a do fungování jazyka v mluvených a psaných textech. Její význam spočívá v pestrosti jazykového materiálu a metodologických postupů ve vazbě na tradici funkčně strukturní jazykovědy, která se projevuje v pokoře autorů vůči jejímu přínosu a která je současně inspiruje k přesahům ke směrům jiným a k interdisciplinárnímu studiu jazyka a komunikace. Monografie sdružuje texty, jež rozvíjejí tradiční přístupy k jazyku, i ty, jež mohou čtenáře svou novostí a originalitou pohledu na jazyk a komunikaci překvapit. Úvodním slovem ji doprovdil její editor prof. Oldřich Uličný, vedoucí KCL FP TUL.

Evropská občanská iniciativa Minority SafePack na podporu ohrožených jazyků a národnostních menšin

Nejsou Vám lhostejné osudy národnostních menšin v Evropě a jejich - mnohdy ohrožených - jazyků, jako je lužická srbština, sámština, irština a jiné?

Na jejich podporu vznikla evropská občanská iniciativa Minority SafePack. Chcete-li se dozvědět více a případně svým podpisem iniciativu podpořit, podívejte se sem: http://www.minority-safepack.eu