Zpřístupnění archivu ČRo

V letech 2011-2014 se členové katedry podíleli na projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání (č. DF 11P010VV013) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.

Řešitelé: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická TUL

Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Nouza, CSc. (Ústav informačních technologií a informatiky FM TUL)

Moderní mluvnice češtiny

V letech 2010-2013 se členové katedry podíleli na projektu a vzdělávacím cyklu Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů (č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275). Projekt byl financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Řešitel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

V rámci projektu bude vytvořen komplexní, syntetizující a instruktivně pojatý vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Cílem projektu je 1) seznámit studenty a doktorandy filologických oborů s koncepcí české mluvnice a aplikovat ji v komunikaci doma i v rámci EU, 2) připravovat předpoklady pro vznik kvalitních jazykových a komunikačních příruček, zkoumat normu a kodifikaci současné češtiny, 3) umožňovat lepší uplatnění na trhu práce zejména v pedagogických profesích a v akademických oblastech, v ediční a redakční práci, v médiích, ale i ve filologických službách orgánů EU doma i v zahraničí. Výstupem projektu: budou učební texty, přednášky, semináře a cvičení pro studenty filologických oborů, publikace studií k moderní mluvnici češtiny. 

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0259) probíhal v letech 2009-2012. Byl zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem.

Hlavní koordinátor projektu: Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Projekt se na TUL realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Jedním z hlavních výstupů projektu je žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích CZESL-PLAIN. 

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury