Živá jména: pomozte nám zjistit, jaký prostor vybrané názvy zaujímají

| Aktuality

Výzkum libereckých živých jmen vstupuje do své závěrečné fáze. Ta se zaměřuje na vymezení prostoru, který vybraná lidová jména označují. Autoři projektu Daniel Vrbík a Václav Lábus se proto i tentokrát obrací na libereckou veřejnost s prosbou, aby se zapojila.

„V prvních dvou letech projektu Živá jména jsme si dali za cíl sebrat co nejvíce běžně užívaných názvů na území Liberce a následně ověřit jejich znalost. To se nám za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti podařilo. Nyní nás u vybraných lidových jmen zajímá to, k jakému konkrétnímu prostoru se vlastně vážou,“ uvádí Václav Lábus.

„Je jasné, že velká část objektů na území města, jejichž názvy dobrovolníci doplnili do naší databáze, je prostorově celkem snadno vymezitelná – ulice, budovy, parky. Pak tu jsou ale lokality, jejichž hranice jsou neostré, nejednoznačné,“ doplňuje Daniel Vrbík. Jde obvykle o rozsáhlejší místa, jako jsou například Lidové sady, Nová Ruda nebo Broumovská. Některá jména zdánlivě označují konkrétní objekty, třeba Rybníček je jméno zastávky, Vápenka odkazuje ke koupališti, Rušička může označovat kopec. Každý z Liberečanů má ale trochu odlišné vnímání prostoru, v němž se pohybuje, a tak pro někoho je Rybníček nejen zastávka nebo blízká křižovatka, ale celé široké prostranství mezi supermarketem Billa, finančním úřadem a Domem kultury. Jiní vnímají Vápenku jako místní část a Rušičku jako celou lokalitu mezi sídlišti Broumovská a Nové Vratislavice.

„Právě průnik mezi těmito individuálními představami nás v této fázi výzkumu živých jmen zajímá. Při dostatečném počtu zapojených dobrovolníků tak budeme moci celkem přesně vymezit, co ve vnímání Liberečanů reprezentují třeba Liďáky, Textilana nebo Králák. Je to tedy jakýsi pokus zachytit kolektivní mentální mapu města,“ vysvětluje Václav Lábus. Minimálně v kontextu středoevropské jazykovědy a geoinformatiky jde o zcela unikátní výzkum.

Autoři proto – podobně jako v předchozích fázích výzkumu živých jmen – vyzývají všechny zájemce o liberecké reálie, aby se do výzkumu zapojili. Je pro ně připravena webová mapová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou dobrovolníci zakreslovat svou představu toho, jak vnímají prostor označený konkrétním lidovým jménem. Aplikace je přístupná z webové adresy https://mapy.fp.tul.cz/zivajmena/ a vyžaduje povinnou registraci. „Aplikace obsahuje necelou stovku jmen, která jsou podle našeho názoru zajímavá právě tím, že označují poněkud nevyhraněný prostor,“ vysvětluje Daniel Vrbík. „Práce s ní je jednoduchá a věříme, že i zábavná,“ doplňuje. Aplikace bude veřejnosti přístupná od 1. října 2021 a sběr dat plánují autoři ukončit v lednu 2022.

Cílem projektu Živá jména je výzkum lidových, tedy neoficiálních pojmenování, která se používají na území města Liberec a obce Stráž nad Nisou. Projekt tím přispívá k poznání a uchování kulturně-historické paměti města. Výzkum byl zahájen na podzim roku 2019 a stojí za ním Daniel Vrbík z katedry aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Václav Lábus z katedry českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Během dvou let se do projektu zapojilo více než 1200 dobrovolníků, kteří do databáze přidali téměř 3 000 pojmenování a přes 500 000 individuálních výroků ke znalosti evidovaných jmen. Část výsledků již integroval do svých mapových podkladů Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pro podporu lokalizace volajícího. Veškerá jména i s údaji o míře jejich znalosti jsou k dispozici v interaktivní mapové aplikaci dostupné z webové stránky projektu https://mapy.fp.tul.cz/zivajmena/.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra českého jazyka a literatury,
Studentská 2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 4. patro,
Komenského 314/2, 460 01, Liberec V-Kristiánov

Sekretariát katedry:
Daniela Hasíková,
Tel: +420 485 35 4243,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.