Živá jména v Liberci: interaktivní mapa už slouží veřejnosti

Mapu lidových jmen v Liberci právě zveřejnila FP TUL. Na adrese http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena se zájemci mohou dozvědět, podle jakých objektů se obyvatelé Liberce ve svém městě orientují a jakým způsobem je pojmenovávají. Jmen je nyní v interaktivní mapě celkem 2322. A nejen to. Interaktivní mapová aplikace umožňuje zájemcům i nadále přidávat nové objekty, nová pojmenování, ale i další poznámky či komentáře.

Projekt s názvem Živá jména odstartovali v říjnu 2019 Daniel Vrbík a Václav Lábus z FP TUL. Cílem projektu bylo sebrat co nejvíce lidových jmen, která Liberečanům slouží k orientaci v jejich městě. Za tím účelem autoři připravili veřejně přístupnou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohl kdokoli přidat jména, která zná a používá. Zájem veřejnosti i množství přidaných jmen předčil očekávání: do začátku února 2020, kdy byl sběr ukončen, databázi zaplnilo 2644 jmen a celkem se zapojilo 432 respondentů.

Sebraná data poté prošla důkladnou revizí. Šlo především o to, odstranit nejrůznější chyby, jako jsou například duplicitně zadávané objekty a jména. Vyčištěná databáze, zpřístupněná formou interaktivní mapové aplikace dostupné na http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena, tak nyní obsahuje 2322 jmen. Ta mohou být odvozena z oficiálního názvosloví, jako například Kalják (Keilův vrch) nebo Dožka (Dožínková ulice), mnohem častěji jde ale o názvy objektů, které v žádné oficiální databázi nefigurují, jako je například Rakev nebo U vopic. Právě v tom je projekt Živá jména specifický – zachycuje totiž lidové názvosloví, které vychází z přirozených orientačních a pojmenovacích potřeb běžných lidí, a tím i způsob jejich nazírání na okolní prostředí. Nedílnou součástí zpřístupněné interaktivní mapy jsou i poznámky, které někteří respondenti k místům a jejich jménům doplnili.

Interaktivní mapová aplikace Živá jména nadále umožňuje registrovaným respondentům doplňovat nová data, ať už jsou to varianty jmen již zadaných objektů nebo objekty dosud neevidované, ale také poznámky, komentáře či příběhy. Ty se zdaleka nemusí týkat jen osvětlení původu jména, autoři projektu přivítají jakékoliv osobní vzpomínky spjaté s místy, která jsou v mapě zanesena. Projekt Živá jména v Liberci se tak může stát jakousi živou kronikou města a jeho obyvatel. Zapojte se i vy!

Informace o projektu Živá jména najdete také na Facebooku: https://www.facebook.com/zivajmena.

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury