Skip to main content

Studium a závěrečná zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • Kurzy Rozšiřující studium ČJL pro SŠ a Rozšiřující studium ČJL pro 2. stupeň ZŠ mají platnou akreditaci do 4. září 2022.
 • Nové kurzy již katedra otevírat nebude.
 • Katedra nebude moci po vypršení platnosti akreditace organizovat závěrečné zkoušky.
 • Studenti již proběhlých kurzů, kteří mají zájem své studium dokončit, musí do výše uvedeného data složit závěrečnou zkoušku.
 • TERMÍN ZÁVĚRERČNÉ ZKOUŠKY V ROCE 2022, tj. POSLEDNÍ MOŽNOST DOKONČIT STUDIUM: 4. února 2022 (potenciální červnový termín je vyhrazen pro opravné zkoušky).
 • Pro přesnější informace kontaktujte katedru (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Informace k závěrečné práci

Zadání je třeba vyplnit se svým vedoucím, poté vytisknout a předat na katedru (pokud možno rok před plánovaným odevzdáním ZP). Téma práce může být libovolné literárněvědné/jazykovědné s povinným didaktickým přesahem, není třeba, aby odpovídalo náplni okruhů závěrečné zkoušky. Rozsah práce je minimálně 30 stran.

ZP je třeba odevzdat nejdéle 10 kalendářních dnů před konáním závěrečné zkoušky (po dohodě s vedoucím). Práce se odevzdává ve dvou exemplářích v pevné vazbě (v každé z nich vloženo CD s plným textem ZP). Formální náležitosti viz výše. Vedoucí vypracuje posudek ZP (viz výše), který bude studentovi/studentce zaslán nejpozději 3 dny před konáním závěrečné zkoušky s obhajobou závěrečné práce. Práce se odevzdává na studijním oddělení FP TUL (budova "G", 4. p, Univerzitní náměstí 1410/1). Informace k odevzdávání ZP podá studijní referentka Dana Andrejsová (dana.andrejsTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přihláška k závěrečné zkoušce

Závěrečná zkouška pro kurz Rozšiřující studium ČJL pro SŠ

Okruhy:

 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy a didaktika literatury
 • Jazykovědná bohemistika: dynamika současné češtiny a jazyková kultura
 • Literárněvědná bohemistika: vývoj české literatury II. poloviny 20. století a její souvislosti s vývojem světové literatury
 • Obhajoba závěrečné práce

Závěrečná zkouška pro kurz Rozšiřující studium ČJL pro 2. stupeň ZŠ

Okruhy:

 • Gramatika současné češtiny
 • Lexikologie a stylistika současné češtiny
 • Vývoj české literatury
 • Teorie literatury
 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy a didaktika literatury

Odhlášení od závěrečné zkoušky

Odhlásit se od závěrečné zkoušky je možné nejdéle tři pracovní dny před jejím konáním, a to telefonicky (485354243, 485354291) nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..