Mgr. Jiří Chocholoušek

...
P 04042
48 535 4293
KCL
V LS 2019/2020: čtvrtek 12.30 - 13.30
odborný asistent

FP TU v Liberci / učitelství pro 5.- 9. třídu ZŠ / 1997

 2006 - 2008                 
 Euroregionální gymnázium a SPgŠ v Liberci-Radčicích (od 3/2007 Střední odborná škola a gymnázium v Liberci, Na Bojišti), externí učitel českého jazyka a literatury
 2003 - dosud  TU Liberec, odborný asistent

CHOCHOLOUŠEK, J. K Havlíčkově poezii čtyřicátých a padesátých let. Souvislosti,2010, č. 3, s. 211–218.

CHOCHOLOUŠEK, J. Básně, které se usazují. Aluze,2010, č. 2, s. 69–72.

CHOCHOLOUŠEK, J. Surrealismus po pitvě. K poválečnému přehodnocování avantgardních východisek v tvorbě Karla Hynka. Aluze,2007, č. 3, s. 52-62.

CHOCHOLOUŠEK, J. Poválečné přehodnocování surrealistických východisek v tvorbě Karla Hynka. In Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2008, s. 43-51. (Zkrácená verze studie z Aluze.)

CHOCHOLOUŠEK, J. Mezi konkrétní iracionalitou a nevědomím. K poezii Zbyňka Havlíčka z počátku padesátých let. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philologica 91, Studia Bohemica X. Olomouc: Univerzita Palackého 2007, s. 249-257.

CHOCHOLOUŠEK, J. Miroslav Fišmeister – poslední z Nezavedených. Týdeník Rozhlas, 2006, č. 12, s. 4.

CHOCHOLOUŠEK, J. Opomíjený básník Josef Frič. In Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2005, s. 145-152.

CHOCHOLOUŠEK, J. Ke kategorii konkrétní iracionality v českém poválečném surrealismu. In Eurolingua 2004. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec: Technická univerzita 2005, s. 186-204.

CHOCHOLOUŠEK, J. V zajetí vyprázdněného času. Aluze,2002, č. 1, s. 184–187.

CHOCHOLOUŠEK, J. Básně Michala Jareše (doslov). In Jareš, M. Brzo je k lásce, pozdě k řečem. Olomouc: Aluze 2001, s. 51–54. (Samostatná knižní příloha Aluze.)

CHOCHOLOUŠEK, J. Magie slova. Slovo–obraz–objekt v díle Jindřicha Heislera. Host,2001, č. 3, s. I–II .

CHOCHOLOUŠEK, J. Matouškova Poezie. Aluze,2001, č. 1, s. 129–132.

CHOCHOLOUŠEK, J. Ohlédnutí za Michalem Čapkem. Tvar,2000, č. 4, s. 21.

V ZS 2016/2017:      pátek 9.30 - 10.30

V LS 2019/2020:  čtvrtek  12.30 - 13.30

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury